Besluitenlijst openbare raadsvergadering 10 oktober jl. (16-10-2019)

Wilt u weten welke besluiten er zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 10 oktober jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan.