Besluitenlijst openbare raadsvergadering 1 november jl. (06-11-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 1 november jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan