Besluitenlijst openbare raadsvergadering 1 juni jl. (01-06-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 1 juni jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan