Besluitenlijst openbare deel van besloten raadsvergadering 8 december 2016 (14-12-2016)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens het openbare deel van de besloten raadsvergadering op 8 december 2016 heeft de raad een aantal besluiten genomen.