Besluitenlijst openbare deel besloten raadsvergadering 9 juli jl. (13-07-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 9 juli 2020 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan