Besluitenlijst openbare deel besloten raadsvergadering 4 april jl. (17-04-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens het openbare deel van de besloten raadsvergadering van 4 april jl. heeft de raad een besluit genomen