Besluitenlijst openbare deel besloten raadsvergadering 16 mei jl. (21-05-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens het openbare deel van de besloten raadsvergadering van 16 mei jl. heeft de raad een besluit genomen