Besluitenlijst kaderstellend debat (02-07-2019)

Wilt u weten welke besluiten genomen zijn?

Tijdens het kaderstellend debat van 27 juni jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan