Besluitenlijst kaderstellend debat 28 juni 2018 (03-07-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezegging zijn gedaan?

Tijdens het kaderstellend debat van 28 juni 2018 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan