Begroting 2019 (04-10-2018)

Benieuwd hoe er met geld in de gemeente Waalwijk wordt omgegaan?

De gemeente Waalwijk gaat volledig digitaal met de begroting van 2019. Via https://waalwijk.begrotingsapp.nl kan iedereen de begroting van Waalwijk inzien. De begroting ziet er niet alleen qua opmaak, maar ook wat betreft financiële resultaten rooskleurig uit.

In de begroting zijn alle afspraken verwerkt die de coalitie heeft gemaakt en dus niet heel verrassend. Een aantal belangrijke speerpunten uit het coalitieprogramma en de begroting zijn:

Programmamanagement
Voor de vier belangrijke speerpunten: Binnenstad, Economie, Veiligheid en Duurzaamheid is jaarlijks € 75.000,- per programma beschikbaar. Daar bovenop is er voor de vier programma’s samen € 1.000.000,- beschikbaar in twee jaar tijd.

Gedurende de coalitieperiode staan voor maar liefst € 70.000.000,- aan investeringen op de planning.

De belangrijkste zijn:

Aanleg snelfietsroute naar Tilburg

4.400.000

Aanleg snelfietsroute naar Den Bosch

3.500.000

Realisatie Museumplus

9.000.000

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

18.400.000

Nieuwe brandweerkazerne

5.000.000

Aanleg insteekhaven

25.000.000

Renovatie sporthal Waspik

3.000.000

Aanleg/renovatie sportvelden

1.100.000

Ook komt extra geld beschikbaar voor onder andere:

Huis van Waalwijk

50.000

Behouden van de wijkkranten

14.000

Inwonerspanel

34.000

Taalhuis Waalwijk

22.000

Gebiedsmarketing De Langstraat

25.000

Geen bezuinigingen en geen lastenverhoging voor de inwoner
Gezien de financiële positie van de gemeente Waalwijk, is het niet nodig om de komende jaren te bezuinigen. Ook zijn, in lijn met de afspraken die de coalitie heeft gemaakt, geen belasting- en tariefverhogingen in de begroting verwerkt anders dan een aanpassing wegens inflatiecorrectie van 1%. De gemeente Waalwijk staat voor 'de netto woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2018' op plaats 28 van de goedkoopste gemeenten in Nederland.


De gemeenteraad behandelt de begroting inhoudelijk op 25 oktober.
De verwachting is dat de begroting op 8 november wordt vastgesteld.

De complete begroting is te zien via https://waalwijk.begrotingsapp.nl