Algemene bekendmaking gemeente Waalwijk (13-07-2017)

Centrumvisie en detailhandelsvisie Waalwijk open voor inspraak

Het college van de gemeente Waalwijk maakt bekend dat de concept-detailhandelsvisie en de concept-centrumvisie zijn vastgesteld en worden vrijgegeven voor inspraak. Beide visies liggen van 15 juli 2017 tot en met 8 september 2017 ter inzage.

Tijdens de periode kunt u uw mening geven over de centrumvisie en detailhandelsvisie. De gemeente weegt de reacties af en neemt ze mee bij het opstellen van de definitieve centrumvisie en de detailhandelsvisie.

U kunt centrumvisie en/of de detailhandelsvisie raadplegen via onderstaande documenten of bij de receptie van het stadhuis aan de Taxandriaweg in Waalwijk .

Uw reactie kunt u sturen aan info@waalwijk.nl of per post aan de gemeente Waalwijk o.v.v. de centrumvisie of de detailhandelsvisie naar postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

*In beide conceptvisies wordt verwezen naar het SLEM. Op 13 juli 2017 heeft de gemeenteraad een besluit over SLEM genomen. Deze besluitvorming kon daarom nog niet verwerkt worden in beide visies.