Afsluiting van de Markt en aanpassing bebording centrumgebied (01-04-2021)

Het gebied tussen de Stationsstraat en de Grotestraat is een voetgangersgebied. Dit is de afgelopen jaren met flexibele palen afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer. Voor bewoners, bedrijven en leveranciers was het mogelijk om met de auto toegang te krijgen tot dit voetgangersgebied. Ook onder bijzondere omstandigheden kreeg gemotoriseerd verkeer toegang.

Sinds 1 januari 2020 wordt het systeem technisch niet meer ondersteund en zijn de flexibele palen naar beneden gezet. Met een verkeersbord is aangegeven dat hier niet met gemotoriseerd verkeer gereden mag worden. Er geldt een uitzondering voor laden en lossen van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00-12.00 uur.

In de praktijk betekent dit dat het voetgangersgebied voor al het gemotoriseerd verkeer toegankelijk is. Er vindt minimale controle plaats. De afgelopen maanden is daardoor het gemotoriseerd verkeer langzaam toegenomen en wordt er minder rekening gehouden met de tijdstippen voor laden en lossen. Dit zorgt voor overlast en ongewenste situaties. De gemeente wil in dit gebied daarom een aantal wijzigingen doorvoeren.

Wat gaan we doen?

 • Het huidige toegangssysteem met de flexibele palen wordt verwijderd en vervangen door een geslotenverklaring (verbodsbord) zonder ondersteunende maatregelen als paaltjes.
 • Er zal strenger gecontroleerd worden om het voetgangersgebied vrij te houden van het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsen is niet toegestaan op de Markt. Wel in de Grotestraat en Stationsstraat.
 • Brom- en snorfietsen zijn niet toegestaan in het voetgangersgebied op de Stationsstraat en op de Markt. Wel in de Grotestraat.
 • Laden en lossen wordt toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00-12.00 uur.
 • Bewoners zijn uitgezonderd. Zij mogen met hun auto op de Grotestraat en op de Stationsstraat tot nummer 2 komen.
 • De Grotestraat wordt ingericht als √©√©nrichtingsstraat, rijrichting van oost naar west.
 • De rijrichting voor een gedeelte van het Sint Jansplein wordt aangepast.
 • De Markt wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Laden en lossen is dan alleen nog mogelijk aan de achterkant van de bedrijven en winkels waarvoor op het Sint Jansplein (extra) mogelijkheden worden geboden.
 • De verkeersborden worden aangepast en tot een minimum teruggebracht.
 • De werkzaamheden starten zodra er een definitief verkeersbesluit is genomen. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal van 2021 zijn.

Wilt u de plannen bekijken?

U kunt de tekening downloaden uit de bijlage. Op deze tekening ziet u waar en welke verkeersborden er straks zijn in de nieuwe situatie. 

Te downloaden: