18 januari: online bijeenkomst voor inwoners over onderzoeken naar milieueffecten zon- en windenergie (23-12-2021)

Op dinsdag 18 januari organiseert de gemeente Waalwijk een online bijeenkomst voor inwoners en andere geïnteresseerden rond de onderzoeken naar de milieueffecten van zonnevelden en windturbines.

Op dit moment bereiden we de onderzoeken voor deze zogenoemde m.e.r. procedure voor. Met deze onderzoeken willen we kijken wat de effecten zijn op het gebied van onder meer geluidhinder, slagschaduw, dierenwelzijn, natuur en landschap. Voordat de m.e.r. procedure start, bepalen we welke milieueffecten we willen onderzoeken, hoe we dat doen en met welke diepgang. Hiervoor is een Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD); een programma van eisen voor de m.e.r. procedure. De NRD ligt tot 16 februari 2022 ter inzage. Zie ook de publieksvriendelijke samenvatting

Programma

Tijdens de online bijeenkomst op 18 januari gaan we in gesprek met wethouder Dilek Odabasi over de ontwikkeling van zon- en windenergie in Waalwijk. Samen met het ingenieursbureau Witteveen + Bos staan we stil bij de onderzoeken naar de milieueffecten. Daarbij lichten we de verschillende onderdelen van de Concept NRD toe.
Graag horen we uw mening hierover en de vragen of zorgen die leven. Ook willen we in gesprek gaan over de manier waarop inwoners betrokken willen worden in het verdere proces.

Aanmelden

De bijeenkomst is van 19.15 tot 21.15 uur via Zoom.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar duurzaam@waalwijk.nl

Kijk ook eens op waalwijk.nl/duurzame-energie voor meer informatie.