Nieuwe bomen Groen van Prinstererlaan

Besloten is om tussen de bestaande lindebomen nieuwe bomen bomen te planten. In juni 2021 konden ongeveer 120 inwoners uit de buurt via een enquête laten weten welke bomen de voorkeur hebben. We ontvingen 14 reacties. De uitslag van de enquête en gesprekken met direct omwonenden hebben geleid tot een ontwerp. 

Het ontwerp

In de bijlage vindt u het ontwerp. In totaal planten we 11 nieuwe bomen tussen de bestaande lindebomen. Het zijn verschillende soorten omdat we monocultuur (één soort boom planten in één straat) willen voorkomen. Dat heeft te maken met de kans op ziektes en plagen waar monocultuur gevoelig voor is. Als één boom ziek wordt, dan is de kans groot dat de rest van de bomen ook ziek wordt. Daarnaast is het beter voor de biodiversiteit om verschillende soorten te planten.

Op verzoek van de direct omwonenden vervangen we het gras rondom de bomen door vooral lage beplanting. Daarmee hopen we ook overlast van hondenpoep te voorkomen. We hebben gekozen voor bloeiende planten en groenblijvers. Ook planten we 7 heesters. De groenstrook bij de perceelsgrenzen van de aanliggende woningen houden we zoals hij is. We gaan deze wel netjes onderhouden door regelmatig te snoeien.

De planning

We streven ernaar om uiterlijk eind maart 2022 de werkzaamheden uit te voeren.

De oude lindebomen

Over ongeveer vijf jaar onderzoeken we de gezondheid van de oude lindebomen opnieuw.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Arend Krijger, tel: 0416 – 68 34 56 of e-mail: akrijger@waalwijk.nl