Natuur in de wijk

De gemeente neemt deel aan het project ‘Natuur in de wijk’. Via dit project wordt de biodiversiteit in de wijken vergroot. Dat wordt gedaan door het leveren van nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen, planten, bloemenzaadjes en insectenhotels. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over biodiversiteit. Het project richt zich voornamelijk op drie “actiegebieden” in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Waar deze actiegebieden liggen kunt u zien op het kaartje op de website van het project ‘Natuur in de wijk’. Bewoners van deze gebieden komen als eerste in aanmerking voor nestkastjes, planten en bijenkastjes. Maar ook bewoners buiten het “actiegebied” kunnen meedoen, zolang de voorraad nestkastjes en andere materialen strekt. U kunt zich aanmelden via de website natuur in de wijk.

Deelnemers wordt gevraagd om via de website te registreren als de nestkastjes of insectenhotels zijn opgehangen of geplaatst, de planten zijn geplant of het bloemenzaad is gezaaid en de vooruitgang door te geven, bijvoorbeeld als er een nestkastje bewoond wordt. Zo halen we concrete resultaten binnen van het project.

In het najaar van 2019 is een aantal ophaaldagen in Waspik, Waalwijk en Sprang georganiseerd. Er zijn verschillende nestkastjes, bloemenzaadjes en planten uitgedeeld. Daarnaast heeft een vleermuizenexcursie plaatsgevonden. In het vroege voorjaar van 2020 vindt een ophaaldag voor haagbeplanting plaats. Voor meer informatie over de komende acties, kunt u de website en Facebook pagina van Natuur in de Wijk in de gaten houden.

Aan Natuur in de wijk nemen niet alleen bewoners deel, de gemeente doet ook mee. Zo zijn er 7 vleermuizenkasten opgehangen op de toren tegenover het gemeentehuis en zijn twee insectenhotels aangebracht in gemeentelijk groen. Ook worden diverse plekken in de gemeente ingezaaid met inheemse bloemen en wordt haagbeplanting geplant.

Het doel van het bomenbeleidsplan ‘Bomen laten Waalwijk leven!’ is het zorgen voor een toekomstbestendig bomenbestand. Dit betekent aan de ene kant dat de bomen gezond oud kunnen worden waardoor ze jarenlang bijdragen aan een kwalitatieve woon- en werkomgeving, biodiversiteit en klimaatdoelstellingen. Aan de andere kant houdt dit in dat ervoor bomen die gekapt worden, nieuwe bomen worden geplant. Te kappen bomen worden vervangen door één of meerdere nieuwe bomen. Hoeveel nieuwe bomen dat zijn, hangt af van de waarden van de boom die wordt gekapt, zoals de hoeveelheid CO2 die een boom jaarlijks uit de lucht haalt. De waarden worden berekend volgens een speciaal voor bomen ontwikkeld rekenmodel.

Ook biedt het bomenbeleid handvatten voor de keuzes die met betrekking tot bomen gemaakt worden bij de inrichting van de openbare ruimte aan de hand van de thema’s klimaatadaptatie, cultuurhistorie en ecologie. En door het toepassen van duidelijke richtlijnen voor het werken rondom bomen, het aanplanten van bomen en het maken van goede groeiplaatsen voor bomen.