Minder afval

We willen duurzaam vooruit. Samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken we aan een schone, groene en duurzame stad. Goede afvalscheiding draagt hieraan bij. Afval is namelijk geen afval maar een waardevolle grondstof. Van gescheiden grondstoffen kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Weten wat u kunt bijdragen? Kijk dan hier

Alles wat u gescheiden inlevert en door de gemeente wordt opgehaald, blijft gescheiden! De ingezamelde materialen worden waar mogelijk opnieuw benut. Dit levert veel voordeel op voor het milieu. Daarnaast verlaagt recycling de kosten van afvalinzameling en -verwerking. We zouden wel gek zijn om die kostbare grondstoffen weer bij elkaar te gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. Dat zou een dure grap worden voor de gemeente, en dus ook voor u. Afval scheiden heeft zin. Van afval naar grondstof!

Filmpje SUEZ