Uitkomsten Groen en Natuur LAB

Innovatie in het groen in het Groen en natuur LAB Waalwijk

Zowel in Nederland als in de rest van de wereld vindt er veel innovatie in het groen plaats. Bomen kunnen immers ook op gebouwen worden geplaatst en wat te denken van verticale tuinen. Wie wil er nu geen moestuin naast de voordeur. Wat zijn de mogelijkheden in Waalwijk? Dit hebben we in het Groen en Natuur LAB op 11 december jl. onderzocht. 22 deelnemers gingen samen op onderzoek uit. Het was soms even zoeken. Hoe kom je van die mooie voorbeelden naar realisatie in de Waalwijkse praktijk? En wat kunnen inwoners, ondernemers en organisaties daar zelf in bijdragen. Het LAB kent een vervolg. Ook op 19 maart en 8 oktober is het LAB bij elkaar geweest met een vervolg in januari 2020.

Het Groen en Natuur LAB werkt aan drie sporen:

  • Meer biodiversiteit met bloemenweides en ander (ecologisch) groen onderhoud
  • Vergroenen van schoolpleinen en binnen met buiten verbinden
  • Voorbeeldstraat inrichten

Zo is er gewerkt aan een inventarisatie waar biodiversiteit versterkt kan worden, bijvoorbeeld door middel van bloemenweides. Een aantal proeftuinen die samen met de gemeente worden ingericht, is het vervolg.Een aantal deelnemers gaat aan de slag om te kijken of er meer scholen enthousiast gemaakt kunnen worden voor het vergroenen van schoolpleinen. Een krantenartikel hierover is al verschenen. En er wordt gewerkt aan een kader voor een voorbeeldstraat. Er is een probleemformulering opgesteld waarna een stageopdracht voor een profielwerkstuk onder een aantal scholen is uitgezet. Begin 2020 komt het LAB weer bij elkaar om de uitwerking te bespreken.