Mede, Geerde en Erve

De inrichting en bestrating van de straten Mede, Geerde en Erve is verouderd. De gemeente heeft daarom plannen om de straten her in te richten. Tevens brengen we betere groenvoorzieningen aan.

Plangebied

Het plangebied omvat de woonstraten Mede, Geerde en Erve.

Wat gaan we doen
* De straten tussen de erfgrenzen worden volledig opnieuw ingericht
* Alle bestaande bestratingsmaterialen worden vervangen door nieuwe bestratingsmaterialen
* De straten worden ingericht als 30 km straten waarbij de stoepen worden verhoogd
* Op diverse locaties worden snelheidsremmende maatregelen aangebracht
* We verbeteren de groenvoorzieningen

Planning
* Onderzoek en voorbereiding  4e kwartaal 2019 en 1e kwartaal 2020
* Uitvoering 2e, 3e en deels 4e kwartaal 2020.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de voorbereiding van het project worden er door de gemeente Waalwijk informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bewoners van het plangebied en straten die er direct aan grenzen ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Maar ook belanghebbenden zoals Casade etc. ontvangen deze uitnodiging. Tijdens deze informatieavonden kunt u meedenken over de toekomstige inrichting van uw straat.

Op 19 november heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waar een conceptontwerp besproken is met de aanwezigen. De aandachtspunten van aanwezige bewoners hebben wij meegenomen en verwerken wij nu, indien mogelijk, in een voorlopig ontwerp. In een volgende bijeenkomst presenteren wij dit ontwerp. Zodra de datum van deze bijeenkomst bekend is, informeren wij u hierover. De presentatie van 19 november vindt u in de bijlage. 

Eerstvolgende informatiebijeenkomst
Nog niet bekend  

Ontwerp
In de bijlage vindt u het conceptontwerp.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.