Mede, Geerde en Erve

De inrichting en bestrating van de straten Mede, Geerde en Erve is verouderd. De gemeente heeft daarom plannen om de straten her in te richten. Tevens brengen we betere groenvoorzieningen aan.

Plangebied

Plattegrond van werkgebied

Het plangebied omvat de woonstraten Mede, Geerde en Erve.

Wat gaan we doen

* De straten tussen de erfgrenzen worden volledig opnieuw ingericht
* Alle bestaande bestratingsmaterialen worden vervangen door nieuwe bestratingsmaterialen
* De straten worden ingericht als 30 km straten waarbij de stoepen worden verhoogd
* Op diverse locaties worden snelheidsremmende maatregelen aangebracht
* We verbeteren de groenvoorzieningen

Planning

* Onderzoek en voorbereiding  4e kwartaal 2019 en 1e kwartaal 2020
* Uitvoering 2e, 3e en deels 4e kwartaal 2020.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de voorbereiding van het project worden er door de gemeente Waalwijk informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bewoners van het plangebied en straten die er direct aan grenzen ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Maar ook belanghebbenden zoals Casade etc. ontvangen deze uitnodiging. Tijdens deze informatieavonden kunt u meedenken over de toekomstige inrichting van uw straat.

Op 19 november heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waar een conceptontwerp besproken is met de aanwezigen. De aandachtspunten van aanwezige bewoners hebben wij meegenomen ter beoordeling. Dit conceptontwerp vindt u in de bijlage.

Tijdens de inloopavond op 12 februari is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Vragen en opmerkingen hebben wij meegenomen ter beoordeling. Dit voorlopig ontwerp vindt u in de bijlage. 

Hoe nu verder

•    Beoordeling ingediende vragen/opmerkingen tijdens inloopavond 12 februari 2020.
•    Persoonlijke terugkoppeling aan de vragenstellers hoe hun reactie al dan niet verwerkt wordt in het definitief op te stellen plan.
•    Ter inzage legging definitieve plan voor een periode van twee weken op het gemeentehuis. Belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om zich op de hoogte te stellen van het definitieve plan en kunnen eventueel nog opmerkingen maken op dit definitieve plan.
•    Aanbieden definitief plan aan het college van B&W ter vaststelling.
•    Uitwerken vastgestelde definitieve plan tot uitvoeringsdocumenten.
•    Aanbesteding.
•    Uitvoering. Start verwacht in januari 2021 en afgerond voor de bouwvak van 2021. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in werkvakken met een lengte van ca. 90 m. Zodra de definitieve uitvoeringsfasering bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Tijdens de uitvoering worden de bewoners door middel van twee-driewekelijkse bewonersbrieven geïnformeerd door de aannemer/ gemeente Waalwijk over de voortgang van de werkzaamheden, de bereikbaarheid, de werkzaamheden van de komende periode.
•    Beplanting. Start verwacht tijdens het plantseizoen november 2021 t/m maart 2022. Hiervoor worden naderhand nog de definitieve beplantingstekeningen opgesteld die nog op deze site worden gepubliceerd.

Ontwerp

In de bijlage vindt u het voorlopig ontwerp.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.