Mantelzorgcoach

Wij kunnen ons goed voorstellen dat de zorg voor een ander zwaar weegt. Dat de zorg u veel energie en tijd kost. De gemeente Waalwijk vindt het belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast raken en komt graag vroegtijdig met mantelzorgers in contact. We willen mantelzorgers ondersteunen en informeren.

Wij hebben een mantelzorgcoach die naar u luistert, uw vragen beantwoordt en waar nodig (psychische) ondersteuning biedt bij uiteenlopende zaken zoals:
• Verwerking van de veranderende relatie;
• Het omgaan met leed en aftakeling;
• De confrontatie met uiteenlopende gevoelens, gedachten, opvattingen en gedrag;
• Emotionele eenzaamheid of sociaal isolement;
• Het hebben van schuldgevoelens of gevoelens van onmacht;
• Onzekerheid over de duur en verloop van het proces;
• Het overlijden van een naaste.

U staat er niet alleen voor. U kunt contact opnemen met mantelzorgcoach Erwin Fransen  Bel Erwin op 0416-683456 of stuur een mail naar mantelzorgcoach@waalwijk.nl

Deze ondersteuning is kosteloos. Wij helpen u graag!

Meer informatie over mantelzorg? Klik hier.