Luchtkwaliteit

Nederland is dichter bevolkt en bebouwd dan de meeste andere Europese landen. Daardoor hebben we per vierkante kilometer meer uitstoot van vervuilende stoffen als roet en fijnstof. Er bestaat een duidelijk verband tussen concentraties fijnstof en gezondheidsaandoeningen.

Stedelijk groen heeft grote positieve effecten voor de luchtkwaliteit:

• Beplanting filtert vervuilende stoffen (zoals fijnstof en roet) uit de lucht;

• Gasachtige vervuilingen (zoals zwaveldioxide en ozon) worden opgenomen in de bladeren;

• Bomen onttrekken CO2 aan de lucht en staan zuurstof af.