Lokaal Belang

Beste inwoners,

In 2022 is het 25 jaar geleden dat Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik zijn samengevoegd. Samen vormen we de prachtige gemeente Waalwijk. Waar het fijn leven is en we ons vooral vertrouwd voelen. We hebben respect voor een ander en zorgen voor elkaar. Met die sterke basis zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Maar zeker is dat de lokale overheid met grote uitdagingen te maken heeft en krijgt. Daarom blijven we investeren om ons hoge voorzieningenniveau dat we met elkaar hebben opgebouwd, te behouden en versterken. Daar gaan we voor!


Timon Klerx (lijsttrekker) en John van den Hoven (wethouder) zijn trots op Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

Twee van onze speerpunten

  • 1000 extra woningen bouwen voor alle doelgroepen (o.a. starters, sociale huur en ouderen) met het oog op de omgeving (dus meer groen en voldoende parkeergelegenheid).
  • Werken aan een gezonde samenleving door te investeren in sport, cultuur, welzijn en onderwijs en te zorgen voor goede zorg zo dicht mogelijk bij huis.

Bekijk ons volledige partijprogramma op onze website www.lokaalbelangwaalwijk.nl/beloftes.

Als grootste partij nemen wij al 14 jaar onze verantwoordelijkheid en gaan daar slagvaardig mee om. Wij staan middenin de samenleving en zijn onafhankelijk van landelijk- of provinciaal politieke invloed. Zo bereiken we het beste resultaat voor jullie, de inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

Meer informatie

Website: www.lokaalbelangwaalwijk.nl

Facebook: www.facebook.com/lokaalbelangwaalwijk 

Instagram: https://www.instagram.com/lokaalbelangwaalwijk/

Twitter: https://twitter.com/lokaalbelang_ww

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lokaalbelangwaalwijk

Contactpersoon: Timon Klerx, tklerx@waalwijk.nl