Lijst IJpelaar

Ik ben op Curaçao geboren en ben al 55 jaar getrouwd met een geboren Waalwijker.

Mijn kinderen zijn hier opgegroeid en twee van mijn dochters zijn in de Sint Jan getrouwd en twee kleinkinderen zijn er gedoopt. Na mijn werkzame leven werd ik voorzitter van een mondiale vrouwenorganisatie Nos Orgullo, die zich inzette voor de participatie van alle vrouwen in Waalwijk. Tegenwoordig ben ik dagelijks bezig met politiek ombudswerk (dat wil zeggen dat mensen met problemen komen waar ze zelf niet uitkomen, ik bied ze een helpende hand)  in alle drie kernen.

Waalwijk en de andere kernen hebben elk hun eigen charme, waterpartijen en groen. Waalwijk is daarnaast levendig en er beweegt veel, Sprang-Capelle heeft zeven prachtige tuinparels en is schilderachtig landelijk en in Waspik vind je de rust van een gezellige dorp.

Waarom kiezers op mijn partij moeten stemmen? Omdat Lijst IJpelaar een eerlijk verhaal vertelt, wat er fout gaat bespreekbaar maakt, doet wat ze zegt/belooft en iedereen in zijn eigen waarde laat. Kortom: wat je ziet is wat je krijgt! 

Yvette IJpelaar-Alias

06 42443183

Speerpunten 

*Ouderen:

Bestrijden van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting en de bescherming hiervan

*Zelfstandige tradities:

Het plaatsen van eigen naamborden voor Besoyen en Baardwijk, zoals Sprang-Capelle en Waspik dat hebben, met als toevoeging ‘gemeente Waalwijk’

*Economie:

Ondernemers en zzp-ers moeten blijven kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Niets is zo vervelend als de regeldrift van een stadsbestuur.

*Wonen:

1. Projecten Tiny Houses verder ondersteunen en stimuleren

2. Het bouwen van hofjes voor alleenstaande senioren of echtparen

*Stille Armoede

1. Dat niet het inkomen centraal staat maar wat mensen netto overhouden nadat de vaste lasten zijn betaald

2. Meer aandacht voor deze groep!

*Grofvuil ophalen

Het grofvuil wekelijks, kosteloos ophalen om dumpen te voorkomen.

Meer informatie

Website: https://lijstijpelaar.nl/

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.