Lijst 9 Niels Aussems

Niels Aussems: uw politiekeverbinder!

Mijn naam is Niels Aussems (30), geboren en getogen in Waalwijk en samenwonend met mijn lieve vriendin en hondje in het mooie en rustige Sprang-Capelle. Communicatie tijdens mijn kindertijd werd door oorproblemen belemmerd. Doordat mensen niet met mij konden communiceren, heb ik een leerachterstand opgelopen. Deze leerachterstand heb ik uiteindelijk doormiddel van speciaal onderwijs ingehaald. Na de praktijkschool kwam ik met de diagnose PDD-NOS, een lichte vorm van autisme, in de uitkering. Met stages in de sales en marketing heb ik mijzelf omhoog gewerkt.

In 2017 heb ik de Nationale Talentenbank opgericht, een LinkedIn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doordat mijn initiatief destijds veel publiciteit kreeg, werd ik door mensen met een arbeidsbeperking vanuit het hele land benaderd. Deze mensen wilden graag werken, alleen werden door de ‘regeltjes’ van het UWV of desbetreffende gemeente niet gehoord of gezien. Iets dat ik niet kon en niet kan begrijpen.

In 2015 startte ik een petitie rondom de overvolle bussen in Brabant. Deze bussen lieten in hartje winter veel passagiers letterlijk in de kou staan, met laat komen op school of werk als gevolg. Door mijn petitie ontstond er een grote politieke discussie met een nieuwe dienstregeling die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt als gevolg. Na mijn petitie volgde er nog vele andere acties met de nodige mediapubliciteit: Bouwplan Akkerlanen, afschaffing van de hondenbelasting, de kosten van de wachtlijst voor een sociale huurwoning, laagvliegend militair vliegverkeer en het falen van de participatiewet.

“Maak het verschil met uw stem!”

De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat de burgerparticipatie en de burgerraadpleging van de gemeente Waalwijk niet deugt. Dit wil ik veranderen met een burgerraad en tipburgerpanel, zo om meer inspraak door inwoners te creëren. Bijvoorbeeld in besluiten die grote impact op hen of de omgeving hebben. Helaas is het nu nog zo dat inwoners mogen meepraten en meedenken over besluiten die al eigenlijk vastliggen of worden de vragen van de burgerraadpleging door de beleidsmedewerkers bedacht. Dit heeft de afgelopen jaren verschillende keren tot grote weerstand onder de gemeenschap gezorgd en dat terwijl de gemeente zelf onderdeel uitmaakt van diezelfde gemeenschap.

Speerpunten

 • Ik ben voor een talentgericht onderwijs dat leidt tot een betere doorstroom naar de arbeidsmarkt
 • Ik ben voor een wethouder van gehandicaptenzaken voor het opkomen van de rechten van mensen met een beperking
 • Ik ben voor het hervormen van de gemeentelijke belastingen die nu niet eerlijk zijn ingericht
 • Ik ben voor meer inspraak door inwoners met een burgerraad en tipburgerpanel bij besluitvormingen en plannen die grote impact op hen of de omgeving hebben
 • Ik ben voor het basisinkomen voor mantelzorgers en uitkeringsgerechtigden om de bureaucreatie weg te nemen die nu leidt tot ongelijkheid, armoede en wantrouwen onder inwoners
 • Ik ben voor het afschaffen van de hondenbelasting omdat het geld wordt gebruikt voor het dichten van jaarbegrotingen
 • Ik ben voor meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens waar in de gemeente nu een groot tekort in is
 • Ik ben voor meer politieke aandacht voor de kernen Waspik en Sprang-Capelle omdat het nu nog te vaak in de raad over alleen de kern Waalwijk gaat
 • Ik ben voor een nieuwe organisatie- en bestuurscultuur om het vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen
 • Ik ben voor het vervangen van de Ombudscommissie voor de Nationale ombudsman om de serviceniveau van de gemeente te verhogen
 • Ik ben voor een ondernemershuis voor start-ups die bijdrage aan vernieuwing in alles wat ons in de toekomst verder brengt
 • Ik ben voor het aanpakken van de parkeeroverlast in woonwijken die leiden tot hoogoplopende ruzies, of de parkeeroverlast bij drukke binnenwegen die nu leiden tot onveilige verkeerssituaties
 • Ik ben voor een pakketautomaat met AED in elke wijk om de luchtkwaliteit verbeteren door het aantal stops bij koeriers te verminderen en tegelijk de overlevingskans van inwoners te vergroten
 • Ik ben voor het achteraf scheiden van afval om afvaldumping tegen te gaan
 • Ik ben voor gratis parkeren in Waalwijk om het centrum te behouden

Meer informatie

nielsaussems.nl

https://www.facebook.com/politiekeverbinder

Te downloaden: