Landgoed Driessen

Landgoed Driessen is het gebied ten westen van de provinciale weg N261, tussen de stad Waalwijk en de kernen Sprang en Vrijhoeve  Het gebied bestaat uit twee delen, gescheiden door het Halve Zolenpad. Ten noorden van dat dit fietspad is een groot woongebied in ontwikkeling. Ten zuiden ligt het natuurontwikkelingsgebied Westelijke Langstraat.

In Landgoed Driessen woont u in de nabijheid van diverse voorzieningen, zoals basisscholen, een middelbare school, een praktijkschool en een zorgcentrum met huisarts, tandarts, fysiotherapie, apotheek en een ambulancepost. In plandeel De Gaard liggen bovendien diverse sport- en recreatievoorzieningen, waaronder een sporthal, voetbalvelden en een fitnesscentrum.

Het bestemmingsplan Driessen voorziet in woningbouw tot aan de Sprangse Sloot. In totaal kunnen hier ongeveer 2400 woningen gebouwd worden. Begin 2019 waren verdeeld over vijf deelgebieden (Driesser Velden, De Gaard, De Villa, het Koetshuis en De Bibliotheek) in Landgoed Driessen bijna 1600 woningen gerealiseerd en bijna 100 woningen in aanbouw. Het betreft zowel huur- als koopwoningen van verschillende typen.

Lommerrijk

Op dit moment wordt er volop gebouwd in Lommerrijk. Westelijk van de Burgemeester de Geusstraat worden in een ruimte en groene omgeving in totaal ruim 200 woningen gebouwd. Het betreft voornamelijk projectmatige woningbouw.

Lommerrijk bestaat uit vier ‘eilanden’. De woningen in de eerste drie ‘eilanden’ (straten Nemelaer, Tongelaar, Pettelaar, Venrode en Velder) zijn inmiddels allemaal verkocht of verhuurd, en deels ook al opgeleverd. Plannen voor het vierde ‘eiland’ zijn in voorbereiding. Later dit jaar verwachten wij daar op deze website meer over te kunnen melden.

Heeft u een woning gekocht in Lommerrijk of woont u in de omgeving en bent u benieuwd naar hoe de openbare ruimte er uit gaat zien of wanneer deze aangelegd wordt? Bij de downloads onderaan deze pagina vindt u tekeningen en planning van de openbare ruimte. Daarbij merken wij een paar dingen op:

  • Op de tekeningen staan nog geen speelvoorzieningen aangegeven. Bedoeling is om in Lommerrijk wel enkele kleine speelplekken voor de allerkleinste te maken. Deze worden meegenomen bij de uitwerking van het groenplan zodat deze tegelijk met het groen aangelegd kunnen worden. Eind dit jaar hopen wij hier meer over te kunnen melden.
  • De aansluitingen van het fiets-/wandelpad ten westen van Lommerrijk is aan de zuidzijde (Nemelaer) iets verlegd . De tekening met de planning moet hier nog op aangepast worden.
  • De uiteindelijke uitvoering van het openbaar gebied is afhankelijk is van diverse factoren, zoals de beschikbaarheid van bouwmateriaal. In tijd kan deze dus afwijken van de planning.  

Lommerrijk in aanbouw

Agrarisch gebied

Het gebied tussen de Sprangse Sloot / Lommerrijk en de kern Vrijhoeve heeft een agrarische bestemming. Gelet op het aantal woningen dan ten oosten van de Sprangse Sloot nog gerealiseerd kan worden is woningbouw hier voorlopig niet aan de orde.

Meer weten over Landgoed Driessen?

Bekijk de veelgestelde vragen over kavelverkoop.

Heeft u een andere vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pascal Schreppers (pschreppers@waalwijk.nl) of Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Zij zijn ook bereikbaar via het KlantContactCentrum: 0416 683 456