Landgoed Driessen

Landgoed Driessen is het gebied, gelegen ten westen van de provinciale weg N261, tussen de stad Waalwijk en de kernen Sprang en Vrijhoeve  Het gebied wordt doorsneden door het Halve Zolenfietspad. Ten noorden van dat fietspad ligt natuurontwikkelingsgebied (natte natuurparel). Ten zuiden het woongebied dat nu volop in ontwikkeling is.

Het bestemmingsplan Driessen voorziet in woningbouw tot aan de Sprangse Sloot. In totaal kunnen hier ongeveer 2200 woningen gebouwd worden. Begin 2018 waren verdeeld over vijf deelgebieden (Driesser Velden, De Gaard, De Villa, het Koetshuis en De Bibliotheek) in Landgoed Driessen bijna 1800 woningen gerealiseerd en ruim 100 woningen in aanbouw. Het betreft zowel huur- als koopwoningen van verschillende typen.

In Landgoed Driessen woont u in de nabijheid van diverse voorzieningen, zoals basisscholen, een middelbare school, een praktijkschool en een zorgcentrum met huisarts, tandarts, fysiotherapie, apotheek en een ambulancepost. In plandeel De Gaard liggen bovendien diverse sport- en recreatievoorzieningen, waaronder een sporthal, voetbalvelden en een fitnesscentrum.

Op dit moment werkt de gemeente Waalwijk samen met enkele projectontwikkelaars aan de ontwikkeling van Lommerrijk, een nieuw plandeel tussen de Bibliotheek en de Sprangse Sloot. In een ruimte en groene omgeving worden hier door bouwbedrijven en particulieren in totaal ruim 200 woningen gebouwd. Informatie over woningen, bouwkavels, prijzen, etc. is op dit moment nog niet beschikbaar. 

Aan de zuidzijde van Lommerrijk is tevens ruimte gereserveerd voor de uitgifte van enkele particuliere bouwkavels. Verkoop van deze bouwkavels start zodra het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1 onherroepelijk is. Het ontwerp uitwerkingsplan ligt van 27 september tot en met 7 november ter inzage bij de receptie van het stadhuis. Ook is het digitaal te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de pagina ruimtelijke plannen in procedure van de gemeente. Informatie over de bouwkavels en toewijzingsprocedure komt te zijner tijd op de pagina actueel kavelaanbod te staan. Vooraf inschrijven of interesse kenbaar maken is niet mogelijk. 

Het gebied tussen de Sprangse Sloot en de kern Vrijhoeve heeft vooralsnog een agrarische bestemming. Gelet op het aantal woningen dan ten oosten van de Sprangse Sloot nog gerealiseerd kan worden is woningbouw hier voorlopig niet aan de orde.

Woningen en bouwkavels

Het grootste deel van de woningen in Landgoed Driessen is/wordt gebouwd door projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Verkoop vindt doorgaans plaats via lokale makelaars. Daarnaast geeft de gemeente regelmatig bouwkavels uit aan particulieren die zelf een huis willen (laten) bouwen. Het actuele aanbod aan bouwkavels in Landgoed Driessen vindt u op de pagina actueel kavelaanbod.

Meer weten over Landgoed Driessen?

Bekijk de veelgestelde vragen over kavelverkoop.

Heeft u een andere vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pascal Schreppers (pschreppers@waalwijk.nl) of Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Zij zijn ook bereikbaar via het KlantContactCentrum: 0416 683 456