Landgoed Driessen

Landgoed Driessen is het gebied ten westen van de provinciale weg N261, tussen de stad Waalwijk en de kernen Sprang en Vrijhoeve  Het gebied bestaat uit twee delen, gescheiden door het Halve Zolenpad. Ten noorden van dat dit fietspad is een groot woongebied in ontwikkeling. Ten zuiden ligt het natuurontwikkelingsgebied Westelijke Langstraat.

In Landgoed Driessen woont u in de nabijheid van diverse voorzieningen, zoals basisscholen, een middelbare school, een praktijkschool en een zorgcentrum met huisarts, tandarts, fysiotherapie, apotheek en een ambulancepost. In plandeel De Gaard liggen bovendien diverse sport- en recreatievoorzieningen, waaronder een sporthal, voetbalvelden en een fitnesscentrum.

Het bestemmingsplan Driessen voorziet in woningbouw tot aan de Sprangse Sloot. In totaal kunnen hier ongeveer 2400 woningen gebouwd worden. Begin 2019 waren verdeeld over vijf deelgebieden (Driesser Velden, De Gaard, De Villa, het Koetshuis en De Bibliotheek) in Landgoed Driessen bijna 1600 woningen gerealiseerd en bijna 100 woningen in aanbouw. Het betreft zowel huur- als koopwoningen van verschillende typen.

Lommerrijk

Op dit moment werkt de gemeente Waalwijk aan de ontwikkeling van Lommerrijk, een nieuw deelgebied aan de westzijde van Landgoed Driessen. In dit ruim en groen opgezette gebied is ruimte gereserveerd voor zowel de uitgifte van enkele particuliere bouwkavels als voor bouwplannen van bouwbedrijven. Meer informatie over Lommerrijk vindt u op de pagina actueel kavelaanbod.

Agrarisch gebied

Het gebied tussen de Sprangse Sloot / Lommerrijk en de kern Vrijhoeve heeft een agrarische bestemming. Gelet op het aantal woningen dan ten oosten van de Sprangse Sloot nog gerealiseerd kan worden is woningbouw hier voorlopig niet aan de orde.

Meer weten over Landgoed Driessen?

Bekijk de veelgestelde vragen over kavelverkoop.

Heeft u een andere vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pascal Schreppers (pschreppers@waalwijk.nl) of Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Zij zijn ook bereikbaar via het KlantContactCentrum: 0416 683 456