Landgoed Driessen

Landgoed Driessen is het gebied ten westen van de provinciale weg N261, tussen de stad Waalwijk en de kernen Sprang en Vrijhoeve  Het gebied bestaat uit twee delen, gescheiden door het Halve Zolenpad. Ten noorden van dat dit fietspad is een groot woongebied in ontwikkeling. Ten zuiden ligt het natuurontwikkelingsgebied Westelijke Langstraat.

Het bestemmingsplan Driessen voorziet in woningbouw tot aan de Sprangse Sloot. In totaal kunnen hier ongeveer 2250 woningen gebouwd worden. Begin 2022 staat de teller op ruim 1800 gebouwde woningen. Het betreft zowel huur- als koopwoningen van verschillende typen en in verschillende prijsklassen.

Landgoed Driessen  mei 2022

Lommerrijk

In 2021 is volop gebouwd in Lommerrijk. Westelijk van de Burgemeester de Geusstraat zijn verspreid over een drietal 'eilanden' (straten Nemelaer, Tongelaar, Pettelaar, Venrode en Velder) omgeven door groen in ruim 130 woningen gebouwd. Het betreft voornamelijk projectmatige woningbouw, deels ook huur.

Plannen voor het vierde ‘eiland’ met nog eens circa 60 woningen zijn in voorbereiding:

  • Heijmans wil 31 woningen bouwen aan de straten Mattemburgh en Seldensate. Een ontwerp uitwerkingsplan (Lommerrijk fase 5b) en ontwerp omgevingsvergunning  liggen met ingang van 6 april gedurende 6 weken ter inzage. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina ruimtelijke plannen in procedure. Al deze woningen zijn inmiddels verkocht.
  • Later dit jaar zal ook een plan voor 28 sociale huurwoningen van Casade (fase 5a) in procedure gebracht worden.
  • In de toekomst zullen tussen de plannen van Heijmans en Casade en de Oudestraat nog drie gebouwen verrijzen: de Parkwachters. Het betreft compacte volumes van maximaal drie bouwlagen hoog die min of meer vrij in het groen liggen. Daarbij kan gedacht worden aan aaneengebouwde grondgebonden woningen, maar ook aan appartementen, of een combinatie daarvan. Omdat de Oudestraat hier niet toegankelijk is voor autoverkeer zullen de Parkwachters benaderd vanuit het eiland (Mattemburgh). Aan deze zijde zal ook geparkeerd worden. Op dit moment is er nog geen bouwplan voor de Parkwachters.

Openbaar gebied

Inmiddels zijn alle woningen in de eerste drie eilanden van Lommerrijk opgeleverd en is ook het openbaar gebied grotendeels aangelegd. In de eerste helft van 2022 zal ook het groen aangeplant worden. Tussen de Nemelaer en de Tongelaar en tussen de Tongelaert en de Venrode zullen dan ook speelvoorzieningen worden aangelegd. Onderstaand enkele impressies.

Bouwkavels

Op dit moment heeft de gemeente Waalwijk in landgoed Driessen geen particuliere bouwkavels in de verkoop. Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van eventueel nieuw  aanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief Zelfbouwen in Waalwijk. U krijgt dan automatisch bericht telkens als er iets wijzigt aan het kavelaanbod in Landgoed Driessen en elders in Waalwijk. Uiteraard kunt u zich hier ook zelf weer eenvoudig online voor uitschrijven als u hier geen behoefte meer aan heeft.

Agrarisch gebied

Het gebied tussen de Sprangse Sloot / Lommerrijk en de kern Vrijhoeve heeft een agrarische bestemming. Gelet op het aantal woningen dan ten oosten van de Sprangse Sloot nog gerealiseerd kan worden is woningbouw hier voorlopig niet aan de orde.

Meer weten over Landgoed Driessen?

Heeft u een andere vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl) of Pascal Schreppers (pschreppers@waalwijk.nl). Zij zijn bereikbaar via het KlantContactCentrum: 0416 683 456