Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021

Uitstel betalingen gemeentelijke belastingen voor Ondernemers

Ondernemers krijgen de mogelijkheid om verzoeken in te dienen tot uitstel van betalingen van alle gemeentelijke belastingen. De gemeente kiest er voor om maatwerk te verrichten. Dit betekent dat ondernemers verzoeken kunnen doen tot uitstel van betaling. Met ondernemers worden dan afspraken gemaakt tot het treffen van betalingsregelingen.

Verzoeken om uitstel van betaling kunnen ingediend worden via invorderingbelasting@waalwijk.nl of door contact op te nemen met Team Financiën 0416-683461 of 0416-683457 onder vermelding van naam, adres en aanslagnummer(s).Heeft u een laag inkomen en geen vermogen dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dit geldt niet voor kleine zelfstandigen en bedrijven. Uitzondering: de heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het beroep of het bedrijf van een ondernemer hiervoor kan wel kwijtschelding worden verleend. Het betreft dan aanslagen die betrekking hebben op een woning die door de ondernemer als privé persoon wordt bewoond.

De gemeente verleent kwijtschelding voor rioolheffing, afvalstoffenheffing (maximaal € 200,00) en hondenbelasting (alleen 1e hond).

Online regelen

Kwijtschelding aanvragen online regelen

Formulier downloaden en opsturen

U kunt ook een formulier downloaden en opsturen.

Formulier kwijtschelding  Brochure 
Normbedragen  Veel gestelde vragen

U kunt ook contact met ons opnemen via het emailadres kwijtschelding@waalwijk.nl of via ons telefoonnummer 088 – 2093230. Dit telefoonnummer is van een extern kantoor, Flanderijn B.V., bureau kwijtscheldingen, die de verzoeken om kwijtschelding afhandelt.

Wat komt voor kwijtschelding in aanmerking?

De gemeente verleent kwijtschelding voor de volgende belastingen:

- hondenbelasting alleen voor de 1ste hond;
- afvalstoffenheffing tot een maximum van € 200,00 per belastingjaar
  Vastrecht afvalstoffenheffing (zie aanslag gemeentelijke belastingen)
  Afvalstoffenheffing aantal ledigingen en kilo’s (aanslag afvalstoffen-
  heffing 1e halfjaar en aanslag 2e halfjaar).
- Rioolheffing gebruik

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Het formulier kunt u op deze pagina uitprinten, invullen en met handtekening versturen via email: kwijtschelding@waalwijk.nl of per post naar Gemeente Waalwijk, Team Financiën/invordering, Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk of u kunt het afgeven bij de balie .

Wat moet ik weten bij het invullen van het formulier?

U dient een verkort verzoek om kwijtschelding in. Dit betekent dat u alleen uw persoonsgegevens en een aantal vragen met ja/nee beantwoordt.
Let op: u geeft aan of u wel of geen toestemming geeft uw gegevens te gebruiken voor het automatisch toetsen bij het Inlichtingenbureau.

Geautomatiseerde toets

Geautomatiseerde kwijtschelding is kwijtschelding waarbij u geen kwijtscheldingsformulier meer hoeft in te vullen. Als u afgelopen jaar kwijtschelding heeft gekregen en op uw kwijtscheldingsformulier toestemming heeft gegeven voor geautomatiseerde toetsing, is het mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt.
Bij een geautomatiseerde toets wordt bekeken of uw inkomen en vermogen voldoen aan de normbedragen.

Behandeling

Na ontvangst van uw kwijtscheldingsverzoek krijgt u een ontvangstbevestiging.
De gemeente laat u zo snel mogelijk weten of u voor kwijtschelding in aanmerking komt en streven ernaar u binnen 6 maanden een uitspraak toe te sturen.

Wetgeving