Klimaat

Plantsoenen werken als sponzen: ze vangen neerslag op zodat die niet afgevoerd hoeft te worden naar het riool. Door het verminderen van de hoeveelheid verharding en de aanleg van groene daken en wadi’s kunnen we zorgen voor een meer klimaatbestendige stad. De plantsoenen en groene oevers helpen ook mee om het oppervlaktewater schoon te houden. Water wordt gezuiverd doordat planten nitraat en fosfaat opnemen.