Klachten / meldingen / vragen

Er kunnen verschillende problemen ontstaan met water en riolering die voor u als inwoner voor overlast kunnen zorgen. Voorbeelden zijn wateroverlast, verstoppingen van het riool, stankoverlast, etc. Vaak kunt u zelf iets doen om het probleem op te lossen.  Als uw probleem zelf niet is op te lossen kunt u een melding doen. Dit kan via telefoonnummer 0416-683456 (meldpunt) of via het meldingsformulier. Voor calamiteiten kunt u bellen met telefoonnummer 0416-683456. Hieronder vindt u meer informatie over:

- Wateroverlast
- Verstoppingen
- Stank
- Sloten, grachten en vijvers
- Putten en kolken