Kerkstraat, van Brederodelaan en Dr. Mollerlaan

Het riool in de Kerkstraat, Van Brederodelaan en Dr. Mollerlaan is verouderd en wordt daarom binnenkort vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Dit is een rioolsysteem waarbij schoon water rechtstreeks de natuur in gaat en vuil afvalwater afgevoerd wordt naar het riool. Goed voor het milieu en het voorkomt tevens wateroverlast. Naast het vervangen van het riool vernieuwen we ook de bestrating.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de volgende straten:
* De Kerkstraat tussen de Grotestraat en de Burgemeester Moonenlaan
* De Van Brederodestraat Tussen de Kerkstraat en Burgemeester Moonenlaan
* De Dr. Mollerlaan tussen de Burgemeester Moonenlaan en Burgemeester van de Klokkenlaan

Wat gaan we doen

* Het huidige riool wordt vervangen door een afzonderlijk vuilwater en regenwater riool
* De bestaande rijbaan, parkeervakken en trottoirs worden opnieuw ingericht
* Vergroten van de boomplantvakken in de Kerkstraat om de worteldruk te verminderen
* Alle oude betonnen bestratingsmaterialen worden vervangen door nieuwe betonnen bestratingsmaterialen
* Alle bestaande gebakken bestratingsmaterialen worden hergebruikt als deze nog voldoende goed zijn
* Aanbrengen snelheid remmende maatregelen

Planning

* Onderzoek en voorbereiding 4e kwartaal 2019 en 1e en deels 2e kwartaal 2020
* Uitvoering 2e, 3e en deels 4e kwartaal 2020

Informatiebijeenkomst

Tijdens de voorbereiding van het project worden er door de gemeente Waalwijk informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bewoners van het plangebied en straten die er direct aan grenzen ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Tijdens deze informatieavonden kunt u meedenken over de toekomstige inrichting van uw straat.

Ontwerp

Volgt

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.

Te downloaden: