Kapvergunning

Waardevolle bomen willen we beschermen. Daarom hebben wij de waardevolle bomen op privéterreinen in beeld gebracht. Voor deze bomen geldt dat u een omgevingsvergunning nodig hebt als u ze wilt weghalen of ingrijpend snoeien. Op de interactieve kaart is te zien om welke bomen het gaat. Er worden individuele bomen aangegeven (groene rondjes) en gebieden met waardevolle bomen (groen gearceerde gedeelten). Andere bomen op privéterreinen mogen zonder vergunning worden gekapt.

Meer informatie over het kappen van bomen op privéterreinen.

Op basis van een vaste werkwijze bepalen wij of een omgevingsvergunning voor de kap van waardevolle bomen op privéterreinen wordt verleend. Ook voor bomen op gemeentegrond hanteren wij deze werkwijze.