Kandidatenlijsten

Bekijk op welke kandidaten u kunt stemmen op 21 maart.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waalwijk maakt bekend, dat de op vrijdag 9 februari 2018 door het centraal stembureau geldige verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel  I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij Bureau verkiezingen, Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk.

Nummering van de kandidatenlijsten:

  1. LokaalBelang
  2. VVD
  3. CDA
  4. GroenLinksaf
  5. Democraten 66 (D66)
  6. Partij van de Arbeid
  7. ChristenUnie
  8. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
  9. Lijst Ijpelaar

Het volledige proces-verbaal met de kandidatenlijsten kunt u hieronder downloaden.