Jeugdsportsubsidie

Met de komst van de nieuwe Algemene Subsidie Verordening 2015 is de aparte Sportsubsidieverordening ingetrokken. Sport valt hierdoor voortaan ook onder de Algemene Subsidie Verordening. Dit betekent dat deze termijnen en subsidievormen voortaan ook gelden voor de sportsubsidies. Concreet houdt dit in dat de aanvragen jeugdsportsubsidie voortaan worden beschouwd als een waarderingssubsidie en dat de aanvragen voor het komende jaar voor 1 oktober moeten zijn ontvangen.

Deze subsidie vraagt u aan via:

Online aanvraagformulier