Irenestraat

Onderhoud Irenestraat
De gemeente Waalwijk heeft plannen om in de Irenestraat het wegdek te vervangen.

Wat gaan we doen 
• In de Irenestraat tussen de Julianastraat en de Burg. Couwenbergstraat worden alle verhardingen van zowel de rijbaan, de voetpaden en de parkeerhavens vervangen.
• Op de kruising Irenestraat - Julianastraat en Irenestraat - Prins Bernhardstraat komen plateau’s. De twee drempels in de Irenestraat komen te vervallen.
• In de Irenestraat komen 2 drempels ter hoogte van huisnummer 1 en 9A;
• De openbare verlichting in zowel de Irenestraat als de Past. Huyberstraat wordt vervangen.
• Tussen de Burg. Couwenbergstraat en Beatrixstraat worden 2 parkeerplaatsen aangelegd met een oplaadpaal voor het opladen van elektrische auto’s.

Ontwerp
In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp. Gedurende de termijn 30 april 2019 tot en met 14 mei 2019 ligt het ontwerp ook ter inzage bij de receptie op het stadhuis.

Inspraakreactie
Voordat het ontwerp door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om binnen deze termijn een inspraakreactie te geven. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Irenestraat”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open.

Planning
De werkzaamheden worden naar verwachting in het najaar van 2019 uitgevoerd.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met project-leider Jac Vermeer, via jvermeer@waalwijk.nl of via telefoonnum-mer (0416) 683 456.