Irenestraat

Onderhoud Irenestraat
De gemeente Waalwijk heeft plannen om in de Irenestraat het wegdek te vervangen. De planning is om deze werkzaamheden in de loop van 2019 uit te voeren. Tijdens een inloopbijeenkomst op 15 januari lichten wij het voorlopig ontwerp hiervoor graag aan u toe.

Wat gaan we doen
- In de Irenestraat tussen de Julianastraat en de Burg. Couwenbergstraat worden alle verhardingen van zowel de rijbaan, de voetpaden en de parkeerhavens vervangen.
- Op de kruising Irenestraat - Julianastraat en Irenestraat - Prins Bernhardstraat komen plateau’s. De twee drempels in de Irenestraat komen te vervallen.
- De openbare verlichting in zowel de Irenestraat als de Past. Huyberstraat wordt vervangen.

Ontwerp
In de bijlage vindt u het voorlopig ontwerp.

Inloopbijeenkomst
Wij nodigen u graag uit voor inloopbijeenkomst. Daar tonen wij het voorlopig ontwerp. Uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van vragen aan onze deskundigen.

Datum:    15 januari 2019
Tijd:         tussen 19:30 uur en 21:00 uur
Locatie:   Den Bolder
                Schoolstraat 19
                Waspik

Staan de plannen al vast?
Nee, de plannen staan nog niet vast. Na de inloopbijeenkomst maken we het ontwerp definitief. Indien nodig organiseren wij nogmaals een inloopbijeenkomst. Als het ontwerp definitief is, komt het ter inzage te liggen bij de informatiebalie van het stadhuis waarin eventuele zienswijze gegeven kunnen worden.

Planning
De werkzaamheden worden naar verwachting in de loop van 2019 uitgevoerd.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met project-leider Jac Vermeer, via jvermeer@waalwijk.nl of via telefoonnum-mer (0416) 683 456.

Te downloaden: