Uitkomsten

De uitkomsten vindt u hier in de vorm van factsheets.

Het eerste onderzoek heeft in februari 2016 plaatsgevonden en had als thema burgerparticipatie. Hierbij is ook geĆÆnventariseerd welke onderwerpen het inwonerspanel graag wil behandelen. Deze zijn ook aan bod gekomen.

Na elk digitaal onderzoek vindt er een rondetafelgesprek plaats. In de rondetafelgesprekken worden de eerste uitkomsten van het onderzoek met het panel besproken en verder uitgewerkt. De belangrijkste uitkomsten van het digitaal onderzoek, het rondetafelgesprek en wat we gaan doen vindt u in onderstaande factsheets.

Eind 2016 is het Inwonerspanel geĆ«valueerd. De uitkomsten kunt u lezen in de Factsheet Evaluatie Inwonerspanel onderstaand. In maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een vervolg te geven aan het inwonerspanel. Daarbij wordt vastgehouden aan dezelfde opzet van drie of vier onderzoeken per jaar, een rondetafelgesprek en factsheet. Aanvullend gaan we ook werken met (losse) polls voor actuele onderwerpen.

Bent u benieuwd wat de stand van zaken is in de onderzoeken die in het inwonerspanel zijn uitgezet? Download dan onderstaande Factsheets 'Stand van zaken of terugkoppeling onderzoeken inwonerspanel'.

Video terugkoppeling uitvraag evenementenbeleid: