Iemand machtigen om voor u te stemmen?

Als kiezer kunt u een andere kiesgerechtigde machtigen om voor u te stemmen op 21 maart. Handig wanneer u zelf niet in staat bent om wat voor reden dan ook één van de stembureaus te bezoeken. De stembureaus zijn open van 7.30 - 21.00 uur op woensdag 21 maart.
 

Stemmen bij volmacht/iemand gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Waalwijk woont en ook een stempas heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen? Vul dan op beide stempassen de achterzijde in. De kiezer die u machtigt moet zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft en de volmacht stem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. De kiezer die voor u stemt moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u laten zien. Het identiteitsdocument mag voor deze verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Waalwijk woont maar wel een stempas heeft ontvangen. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Team Publiekszaken/verkiezingen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via info@waalwijk.nl of 0416-683 456. Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op de website van de gemeente www.waalwijk.nl/verkiezingen