Hooipolderplusplan

Om de files op de A27 aan te pakken, zijn er plannen om op termijn de A27 te verbreden en het knooppunt Hooipolder  aan te passen. Afslag 34 Raamsdonksveer op de A59 verdwijnt dan. Dit heeft gevolgen voor het lint door Waspik en Raamsdonk. Uit onderzoek blijkt dat het verkeer hier toe gaat nemen. Dit vinden wij niet wenselijk.

Oplossingen

De gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk zoeken daarom samen met inwoners naar oplossingen. Oplossingen die aansluiten bij de wensen van de bewoners en ondernemers in het gebied én die passen binnen het budget dat de provincie Noord-Brabant hiervoor beschikbaar heeft gesteld.
Samen met (groepen van) bewoners en ondernemers uit het gebied inventariseren we welke wensen er zijn en gaan we op zoek naar oplossingen.

Informatiebijeenkomst

          

Op woensdagavond 5 juli organiseerden wij samen met de gemeente Geertruidenberg een informatiebijeenkomst over het Hooipolderplus plan. Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig.

Tijdens deze avond lichtten we de effecten voor de binnendoorroute tussen Waspik en Raamsdonksveer toe. Ook gingen we in gesprek over wensen, ideeën en mogelijke oplossingen.

Het was een productieve avond. Alle ingebrachte opties worden na de zomer besproken met de focusgroep om te komen tot een totaaloverzicht en wenselijke varianten die aansluiten bij de uitgangspunten. In de focusgroep zijn de verschillende belangen binnen het gebied vertegenwoordigd tussen Waspik (o.a. Scharlo, Lint en buitengebied), Raamsdonk (o.a. Lint, Kerklaan en buitengebied) en Raamsdonksveer (gebied Julianalaan/Beethovenlaan) en ZLTO vertegenwoordigd.

Daarna volgt een tweede informatieavond voor belangstellenden. Hierin worden de uitkomsten van de eerste bijeenkomst, het overleg met de focusgroep en het vervolg gepresenteerd. De precieze planning van de bijeenkomsten volgt nog. Deze is afhankelijk van de resultaten van de bespreking met de focusgroep.

Meer informatie

Neem dan contact op met Friso Vossen, projectleider. U kunt hem bereiken via fvossen@waalwijk.nl of op telefoonnummer 0416-683 456.

Links