Hoofdstraat Sprang-Capelle

Herinrichting kruising Hoofdstraat - Wendelnesseweg-Oost

De bocht op de kruising Hoofdstraat en Wendelnesseweg-Oost is krap. Daardoor is er onvoldoende zicht en onvoldoende manoeuvreerruimte, met name voor grotere voertuigen. Wij gaan deze verkeerssituatie aanpakken en hebben daarom het pand Hoofdstraat 65 aangekocht. We zijn voornemens om het te laten slopen om zo ruimte te maken voor een nieuwe oplossing en invulling van deze openbare ruimte.

Planning

Mei - juni 2021
- ontwerp in samenspraak met direct omwonenden via een enquĂȘte

Juni - juli 2021
- start sloop (onder voorbehoud van akkoord omgevingsdienst in relatie tot maatregelen vleermuizen)

Aansluitend aan de sloop
- herinrichten slooplocatie/verruimen bocht

Ontwerp

Binnenkort delen wij met direct omwonenden een tweetal voorlopige ontwerpen voor het openbaar gebied wat ontstaat met het slopen van het pand. Deze inwoners kunnen hun voorkeur aangeven. Zodra dit gaat spelen, ontvangt u hierover meer informatie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Dennis van Boven, projectleider van de gemeente Waalwijk. Hij is bereikbaar via dvanboven@waalwijk.nl. U kunt hem ook bereiken op (0416) 683 456.