Hoofdstraat Sprang-Capelle

Herinrichting kruising Hoofdstraat - Wendelnesseweg-Oost
De bocht op de kruising Hoofdstraat en Wendelnesseweg-Oost is krap. Daardoor is er onvoldoende zicht en onvoldoende manoeuvreerruimte, met name voor grotere voertuigen. Wij gaan deze verkeerssituatie aanpakken en hebben daarom het pand Hoofdstraat 65 aangekocht. We zijn voornemens om het te laten slopen om zo ruimte te maken voor een nieuwe oplossing en invulling van deze openbare ruimte.

Planning

April - september 2019
- fauna onderzoeken

Oktober - december 2019 
- akkoord college en raad

Januari - maart 2020
- ontwerp in samenspraak met bewoners

Januari - maart 2020
- start sloop (planning afhankelijk van uitslag fauna onderzoeken)

Q2 2020   
- herinrichting slooplocatie (planning afhankelijk van uitslag fauna onderzoeken)

Ontwerp
Voor het maken van het ontwerp van het openbaar gebied wat ontstaat met het slopen van het pand brengen wij graag de wensen van de bewoners/gebruikers in kaart. Dit doen wij door het activeren van een bewonerspanel en het houden van een inloopbijeenkomst. Wij verzamelen de informatie van de bewoners en nemen dit waar mogelijk mee in het definitieve ontwerp. Zodra dit gaat spelen, ontvangt u hierover meer informatie.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Dennis van Boven, projectleider van de gemeente Waalwijk. Hij is bereikbaar via dvanboven@waalwijk.nl. U kunt hem ook bereiken op (0416) 683 456.