Hoe kunt u meepraten?

Het afmaken van de kadernota doen we samen met onze inwoners en andere betrokkenen. Van juni tot en met september worden reacties opgehaald tijdens een participatietraject. Dit participatietraject bestaat uit twee stappen:

  • Stap 1: Eerste reacties ophalen (juni-juli 2020)
  • Stap 2: Verder in gesprek (augustus-september 2020)

Stap 1: Eerste reacties ophalen

In deze stap informeren we inwoners over wat er in de kadernota staat en luisteren we naar de eerste reacties. Dit gebeurt met behulp van deze website, een energiecafé en een enquête.

Deze enquête is tijdelijk offline gehaald

De aanmelding voor het Energiecafé is gesloten.

U kon zich uiterlijk tot dinsdag 7 juli 16.00 uur aanmelden voor het Energiecafé.

Stap 2: Verder in gesprek

We onderzoeken de resultaten van stap 1 en we kijken naar eventuele problemen en discussiepunten. Het doel van deze stap is het verder aanscherpen van de kennis opgedaan in stap 1. Dit doen we aan de hand van een energie-atelier en een tweede energiecafé.

Meer informatie over de enquête, de energiecafés en het energie-atelier leest u op deze pagina

En daarna?

Met de uitkomsten van stap 1 en 2 maken we de kadernota af. Hij wordt naar verwachting in het najaar van 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Die besluit in de winter van 2020 definitief over de inhoud van de kadernota.