Hitte

Wijken met veel groen of oppervlaktewater zijn op hete dagen tot wel 10˚C koeler dan zeer versteende stadsgebieden. Bomen hebben een positief effect op de hitte door de schaduw die ze geven. Doordat planten water verdampen, verkoelen ze de omgeving. Groene daken, groene gevels of strategisch geplaatste bomen zorgen ervoor dat er minder energie gebruikt hoeft te worden in gebouwen voor koeling. Ruimtes onder groene daken en achter groene gevels blijven koeler. Tegenwoordig wordt in veel kantoorgebouwen al meer energie voor koeling dan voor verwarming gebruikt! En de energiebehoefte voor koeling gaat waarschijnlijk nog meer toenemen. Uit het oogpunt van energiegebruik, gezondheid, arbeidsproductiviteit en welzijn wordt de inzet van groen voor het koel houden van steden steeds belangrijker.