Herontwikkeling windmolens Waalwijk

De gemeente Waalwijk, Brabant Water en Eneco zijn van plan om de windmolens in het Ecopark te herontwikkelen. De windmolens moeten een bijdrage leveren aan de eigen duurzame energie-opgave van inwoners, verenigingen, bedrijven en andere organisaties in onze gemeente. We zijn benieuwd naar uw wensen en behoeften om te participeren in het proces en het project. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit project.

De gemeente Waalwijk heeft de ambitie om in 2043 energieneutraal te zijn. Inwoners, bedrijven, verenigingen, de gemeente zelf en andere organisaties moeten de komende jaren volledig overschakelen naar duurzame energie. Op lange termijn moet er net zoveel duurzame energie worden opgewekt als er binnen de gemeente wordt verbruikt. Windmolens zijn op dit moment het meest efficiƫnte middel om in te zetten voor duurzame energieopwekking.

In het huidige Ecopark wordt energie opgewekt met windmolens, zonnepanelen en uit biomassa. Steeds meer daken van particulieren, overheidsgebouwen en bedrijven bevatten zonnepanelen. Er is al een mooie start gemaakt, echter zijn is de energieopwekking in Waalwijk nog maar voor 3% duurzaam. Dit geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is. De gemeente kan deze opgave niet alleen realiseren en om die reden is een samenwerking ontstaan met Brabant Water en Eneco (het bedrijf dat de huidige windmolens exploiteert).

Klankbordgroep

Op dinsdagavond 17 april 2018 werd het eerste overleg met de klankbordgroep georganiseerd. Deze groep heeft een adviserende rol in het proces en het project. U kunt uw interesse voor deelname in de klankbordgroep uiten door een mail te sturen naar windenergie@waalwijk.nl. Bijeenkomsten zijn elke maand.

Communicatie

  • 14 februari 2019: behandeling raadsvoorstel juridische structuur
  • 10 januari 2019: raadsinformatieavond
  • 15 november 2018: behandeling raadsvoorstel
  • 7 november 2018: inloopavond RKC stadion
  • 6 oktober 2018: windexcursie.
  • 3 april 2018: Inloopavond in RKC stadion

Contact

Heeft u een vraag, suggestie of wilt u meer informatie?

 windenergie@waalwijk.nl of via het KlantContactCentrum: 0416 683 456