Herontwikkeling windmolens Waalwijk

De gemeente Waalwijk, Brabant Water en Eneco zijn van plan om de windmolens in het Ecopark te herontwikkelen. De windmolens moeten een bijdrage leveren aan de eigen duurzame energie-opgave van inwoners, verenigingen, bedrijven en andere organisaties in onze gemeente. We zijn benieuwd naar uw wensen en behoeften om te participeren in het proces en het project. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit project.

De gemeente Waalwijk heeft de ambitie om in 2043 energieneutraal te zijn. Inwoners, bedrijven, verenigingen, de gemeente zelf en andere organisaties moeten de komende jaren volledig overschakelen naar duurzame energie. Op lange termijn moet er net zoveel duurzame energie worden opgewekt als er binnen de gemeente wordt verbruikt. Windmolens zijn op dit moment het meest efficiënte middel om in te zetten voor duurzame energieopwekking.

In het huidige Ecopark wordt energie opgewekt met windmolens, zonnepanelen en uit biomassa. Steeds meer daken van particulieren, overheidsgebouwen en bedrijven bevatten zonnepanelen. Er is al een mooie start gemaakt, echter zijn is de energieopwekking in Waalwijk nog maar voor 3% duurzaam. Dit geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is. De gemeente kan deze opgave niet alleen realiseren en om die reden is een samenwerking ontstaan met Brabant Water en Eneco (het bedrijf dat de huidige windmolens exploiteert).

Nieuwe Windmolens bij Haven 8. Hoe ziet dat er uit?

Informatiemarkt Windmolens - woensdag 7 november 2018

De gemeente Waalwijk nodigt u uit voor een informatiemarkt over het voornemen nieuwe windmolens te plaatsen op het industrieterrein.

Gemeente Waalwijk, Brabant Water en Eneco geven inzicht in de plannen rond de windmolens. De bedrijven Windplanner en LBP|Sight tonen de mogelijke hoogte, het verwachte geluid en slagschaduw van de windmolen. Betrokken omwonenden, die lid zijn van een klankbordgroep, gaan in gesprek over de lusten en lasten van de windmolen.

Komt u ook? U kunt virtueel, vanaf 20 zichtlocaties, ervaren hoe het landschap eruit ziet met de nieuwe windmolens.

Informatiemarkt Windmolens
Woensdag 7 november 2018
RKC Mandemakers Stadion Waalwijk
19.30-21.30 uur

Vrije inloop

Klankbordgroep

Op dinsdagavond 17 april 2018 werd het eerste overleg met de klankbordgroep georganiseerd. Deze groep heeft een adviserende rol in het proces en het project. U kunt uw interesse voor deelname in de klankbordgroep uiten door een mail te sturen naar windenergie@waalwijk.nl. Bijeenkomsten zijn elke maand.

Communicatie

  • 3 april 2018: Inloopavond in RKC stadion
  • 6 oktober 2018: windexcursie.
  • 7 november 2018: inloopavond RKC stadion
  • 15 november 2018: behandeling raadsvoorstel

Contact

Heeft u een vraag, suggestie of wilt u meer informatie?

 windenergie@waalwijk.nl of via het KlantContactCentrum: 0416 683 456