Herinrichting Willem van Gentsvaart

Onlangs informeerden wij u over de plannen om de Willem van Gentsvaart opnieuw in te richten. In overleg met u heeft een aanpassing plaatsgevonden in het voorlopig ontwerp. De firma van Doorn uit Schijndel gaat het werk uitvoeren.

Wat gaan wij doen
-    De bestrating aan de noordzijde van de Willem van Gentstraat wordt op diverse plaatsen gerepareerd;
-    Ontbrekende verkeersborden worden weer terug geplaatst;
-    De opsluitbandenbanden worden vervangen door grotere banden;
-    De zuidzijde wordt herstraat tot aan het kombord.

Ontwerp
Het definitief ontwerp vindt u in de bijlage. 

Planning
Het herstraten, reparatie, vindt plaats in de week van 13 juli tot en met 27 juli 2020. Het herstraten van de zuidzijde start in de week van 25 augustus 2020 en duurt ongeveer vier weken. Een en ander is ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Uitvoering
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt u nog nader geïnformeerd door de aannemer.

Bereikbaarheid
Woningen in het werkvlak blijven bereikbaar. U kunt contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer, J. van Doorn bereikbaar via jan@vandoorninfra.nl

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo, via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.