Herinrichting Van Berckenrodelaan, Mercatorlaan en Liefrinckstraat

De gemeente gaat deze straten opnieuw inrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden, de slechte staat van de bestrating van wegen en stoepen en het volgen van de duurzaamheidsdoelstelling voor 10% meer groen. 

Nieuwe bomen

De bomen in de straat worden vervangen. Inwoners mochten meebeslissen welke bomen er terug worden geplaatst. De bomen met de meeste voorkeurstemmen zijn definitief gekozen en opgenomen in het ontwerp. Hier en in de bijlage vindt u de uitslag van de enquête. 

Definitief ontwerp

Het ontwerp is inmiddels definitief vastgesteld door het college. Dit betekent dat het ontwerp nu klaar is en er gestart kan worden met de voorbereidingen. Er is een aannemer gevonden (Aannemingsbedrijf van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V.), waarmee de laatste details nu verder worden uitgewerkt. Hier en in de bijlage vindt u dit definitieve ontwerp. 

Planning

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Dit betekent dat er telkens korte stukken worden open gegraven en ingericht, zodat de rest van de straat toegankelijk blijft. Zo wordt voor u als bewoner de minste overlast veroorzaakt. Het leveren van een aantal materialen is vertraagd. Ook de voorbereidingen nemen meer tijd in beslag. Hierdoor kan de aannemer nog niet starten. Op dit moment is het lastig in te schatten wanneer de uitvoering start. Als de aannemer met de werkzaamheden begint, ontvangt u van hem een brief over de planning en andere praktische onderwerpen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directievoerder van het werk Jos van de Wiel, telefoonnummer: 0416-683456. 

U kunt ook bellen met Natasja Vink van Atab. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8:30 en 17:00 uur op 06-19765636.