Herinrichting Van Berckenrodelaan, Mercatorlaan en Liefrinckstraat

De gemeente richt binnenkort uw straat opnieuw in. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden, de slechte staat van de bestrating van wegen en stoepen en het volgen van de duurzaamheidsdoelstelling voor 10% meer groen. 

Opmerkingen en wensen voor de herinrichting

Afgelopen weken hebben inwoners van de Van Berckenrodelaan, de Mercatorlaan en de Liefrinckstraat contact kunnen leggen met Natasja Vink van Atab. Zij heeft de inwoners gevraagd om al hun opmerkingen en wensen rondom de herinrichting te delen. Deze heeft zij verzameld en met ons gedeeld. Wij hebben de reacties van inwoners beoordeeld op uitvoerbaarheid en technische haalbaarheid. Hier en in de bijlage vindt u dit complete overzicht met alle opmerkingen en wensen, voorzien van een antwoord.

Definitief ontwerp

Als het kan hebben we de opmerkingen en wensen meegenomen in het definitieve ontwerp. Hier en in de bijlage vindt u dit definitieve ontwerp. 

Indienen inspraakreactie

Voordat het definitieve ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, heeft u de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven. Het definitieve ontwerp kunt u vanaf 15 november 2021 tot en met 30 november 2021 inkijken. Dat kan bij de receptie op het stadhuis. U vindt het ontwerp ook hier en in de bijlage. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Van Berckenrodelaan, Mercatorlaan en Liefrinckstraat”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden vervolgens opgenomen in een totaaloverzicht (consultatienota) en aangeboden ter vaststelling aan het college.

Nieuwe bomen

De bomen in de straat worden vervangen. Inwoners van de Van Berckenrodelaan, de Mercatorlaan en de Liefrinckstraat mogen meebeslissen welke bomen er terug worden geplaatst. Zij hebben hierover een brief ontvangen. Via een enquête kunnen zij hun voorkeur aan ons doorgeven. De keuzes met de meeste stemmen gaan we uitvoeren. 

Hulp nodig

Heeft u geen toegang tot internet of vindt u het lastig om het ontwerp en de bomenvoorkeur digitaal te bekijken? Natasja Vink van Atab helpt u graag. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8:30 en 17:00 uur op 06-19765636. 

Voorlopige planning

•    Vaststelling definitieve ontwerp door het college: half december 2021
•    Verwijderen bomen: januari 2022
•    Start werkzaamheden: januari 2022
•    Werkzaamheden klaar: streven eind december 2022

Vragen

Heeft u vragen over het proces, dan kunt u contact opnemen met de heer Jos van Westerloo (projectleider bij de gemeente Waalwijk) via: jvanwesterloo@waalwijk.nl. U kunt hem ook bellen van maandag t/m donderdag tussen 8:30 en 16:30 uur op 0416 – 683 456.

U kunt ook bellen met Natasja Vink van Atab. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8:30 en 17:00 uur op 06-19765636.