Herinrichting Sprangseweg

Het ontwerp voor de herinrichting van de Sprangseweg is definitief. De ontvangen inspraakreacties zijn grotendeels in het ontwerp verwerkt. In de bijlage vindt u de consultatienota zienswijzen waarin is aangegeven waarom reacties wel of niet hebben geleid tot een aanpassing in het ontwerp.

Ontwerp
In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp.

Uitvoering
De uitvoering vindt medio september plaats.
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt u nader geïnformeerd.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo, via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.