Herinrichting Sprangseweg

De gemeente gaat de Sprangseweg herinrichten.

Wat gaan we doen

  • Verwijderen en verleggen van de waterleiding en stroomkabels vanaf huisnummer 1 t/m huisnummer 13d;
  • Verwijderen van de straatklinkers en het asfalt uit de rijbaan en de parkeerplaatsen;
  • Uitgraven van grond onder de rijbaan en vervangen door zand en een wegfundering;
  • Verwijderen en vervangen van de trottoirbanden en trottoirtegels in de voetpaden en inritten;
  • Verbeteren van het hemelwatersysteem (regenwatersysteem) door de bestaande sloot te herstellen en een WADI-systeem (infiltratievoorziening) aan te leggen;
  • Aanbrengen van nieuwe bestrating en asfaltverharding.

Wat is de planning

Maandag 5 oktober 2020 start energiebedrijf Enexis en Brabant Water met het verwijderen en verleggen van de stroomkabels en de waterleiding.  Wij verwachten dat deze werkzaamheden 2 weken duren. Uw woning blijft tijdens deze werkzaamheden bereikbaar met de auto.

Aansluitend start de civieltechnisch aannemer met de overige werkzaamheden. De Sprangseweg en de Nieuwe Zeine worden dan tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Uw woning is dan tijdelijk NIET bereikbaar met de auto. De aannemer verwacht de werkzaamheden eind maart 2021 gereed te hebben. De communicatie tijdens de reconstructiewerkzaamheden wordt door de aannemer verzorgd.

Ontwerp

In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp.

Uitvoering

De uitvoering vindt medio oktober plaats.
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt u nader geïnformeerd.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo, via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.