Herinrichting Raadhuisplein en de Markt

De gemeente Waalwijk gaat het Raadhuisplein en de Markt herinrichten. De twee pleinen worden aantrekkelijker en levendiger maken. Een plek met veel groen, bijzondere bestrating, meer zitplaatsen, fonteintjes en ruimte voor terrassen.

De nieuwe inrichting

In 2017 heeft de gemeenteraad de centrumvisie Waalwijk vastgesteld. Een van de doelen is het centrum transformeren van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’. We willen het centrum van Waalwijk een kwaliteitsimpuls geven waar je kunt ontmoeten en samenkomen. Een belangrijke ontwikkeling om het centrum ook op lange termijn voor Waalwijkers relevant en aantrekkelijk te houden. Een plek waar de lokale bevolking graag komt en elkaar kan ontmoeten. Dit moet gestimuleerd worden door een aantrekkelijk verblijfsklimaat en een openbare ruimte waar wat te beleven is. Ook de Markt wordt daarom aangepakt.

Het ontwerp

Voor de Markt en het Raadhuisplein is samen met horeca en vastgoedeigenaren een definitief ontwerp gemaakt, zie bijgaand. De belangrijkste uitgangspunten van het ontwerp zijn:

  • Markt vrij van (auto)verkeer.
  • Inpassen van een waterelement op het Raadhuisplein.
  • Interessante bestrating die architectuur & functies versterkt.
  • Vergroening door toevoegen (mobiel) groen
  • Zitgelegenheden om verblijfs - en ontmoetingsfunctie te versterken.
  • Handhaving en uitbreiding functie als evenementen- en horecaplein.
  • Ruimte houden voor de weekmarkt
  • Aandacht voor schoenen – en leer

Verplaatsing van de weekmarkt

Tijdens de werkzaamheden verplaatsen we vanaf 29 september 2021 een deel van de weekmarkt tijdelijk naar het Unnaplein. In de bijlage vindt u een overzichtstekening van de tijdelijke verplaatsing.

De planning

De komende weken worden de voorbereidende werkzaamheden afgerond. Begin oktober 2021 start aannemer van den Elshout & de Bont met de daadwerkelijke herinrichting. Zij gaan de ondernemers, inwoners, marktkooplieden en geïnteresseerden de komende tijd actief op de hoogte houden. Dat doen ze onder andere via de lokale media en de BouwApp. Meer informatie hierover volgt later via de aannemer. De verwachting is dat de werkzaamheden in maart 2022 zijn afgerond. Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels en horeca bereikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herinrichting kunt u contact opnemen met projectleider Frank van Kuik, tel: 0416 – 683456.