Herinrichting Orteliuslaan eo

De gemeente gaat de Orteliuslaan, Gemma Frisiusstraat, gedeelte van de Liefrinckstraat, Hendrik Verheesstraat en Krayenhofflaan herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden, de slechte staat van de bestrating van wegen en stoepen en het volgen van de duurzaamheidsdoelstelling voor 10% meer groen. 

Ontwerp

Het ontwerp is inmiddels definitief en vindt u in de bijlage.

Uitslag enquête nieuwe bomen

Inwoners mochten meebeslissen welke bomen er terug worden geplaatst. De bomen met de meeste voorkeurstemmen zijn definitief gekozen en opgenomen in het ontwerp. Hier en in de bijlage vindt u de uitslag van de enquête. 

Wanneer starten we met de werkzaamheden

We verwachten in oktober 2022 te starten met de werkzaamheden. De aannemer informeert omwonenden hier tegen die tijd over. Ook wat dit voor de bereikbaarheid betekent.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Arend Krijger, tel: 0416 – 68 34 56 of e-mail: akrijger@waalwijk.nl