Herinrichting Burg. van Grotenhuisstraat eo

De gemeente gaat de Burgemeester van Grotenhuisstraat en de Burgemeester de van der Schuerenstraat herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden, de slechte staat van de bestrating van wegen en stoepen en het volgen van de duurzaamheidsdoelstelling voor 10% meer groen.

Ontwerp

Het ontwerp is inmiddels definitief en vindt u in de bijlage

Wat gaan we doen

- We vervangen het riool;
- We verwijderen enkele bomen;
- De bestaande rijbaan, inritten en trottoirs worden opnieuw ingericht en uitgebreid;
- We verbeteren en vergroten de groenvoorzieningen;
- We brengen snelheidsremmende maatregelen aan.

Planning werkzaamheden

Maandag 8 november 2021 start aannemer van den Elshout & de Bont uit Waalwijk met de werkzaamheden. Zij beginnen vanaf het gedeelte met de kruising Moonenlaan. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Uw woning is dan tijdelijk niet bereikbaar met de auto. De aannemer verwacht half maart 2022 klaar te zijn. De communicatie over de herinrichting en fasering wordt verder door de aannemer verzorgd. U ontvangt binnenkort een brief hierover.

Bouwapp

Tevens is er “de Bouwapp” van de aannemer waarin u informatie over de werkzaamheden vindt. U kunt deze app gratis downloaden op uw smartphone of tablet. Door in de app te zoeken naar het project “Herinrichting Burgemeester van Grotenhuisstraat” en deze als favoriet te markeren, volgt u het project automatisch.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directievoerder van het werk Jos van de Wiel, telefoonnummer: 0416-683 456.