Herinrichting Burg. van Grotenhuisstraat eo

De gemeente heeft plannen om de Burgemeester van Grotenhuisstraat en de Burgemeester de van der Schuerenstraat te herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden, de slechte staat van de bestrating van wegen en stoepen en het volgen van de duurzaamheidsdoelstelling voor 10% meer groen.

Ontwerp

Normaal gesproken nodigen wij u uit voor een informatieavond om samen de herinrichting van uw straat te bespreken. In verband met het coronavirus is dit nu niet mogelijk. Het is voor de gemeente belangrijk om projecten door te laten lopen. We willen u daarom digitaal betrekken bij het ontwerp voor uw straat. Als startpunt delen wij een eerste schetsontwerp. Deze vindt u in de bijlage.

Uitgangspunten en toelichting op het ontwerp

 • Het huidige riool wordt vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Het bestaande riool wordt vervangen en aangesloten op alleen vuil water. Naast het vuilwaterriool wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd voor het regenwater.
 • We brengen meer groen aan. Dit doen we door zo veel mogelijk onnodige verharding weg te nemen. De stoep aan de westkant van de Burgemeester van Grotenhuisstraat en de stoep aan de noordzijde van de Burgemeester de van der Schuerenstraat laten we daarom vervallen. Het verwijderen van de stoepen aan de oostkant van de Burgemeester van Grotenhuisstraat en de zuidzijde van de Burgemeester de van der Schuerenstraat is geen optie vanwege onderliggende kabels en leidingen.
 • De bestaande wegen en stoepen worden opnieuw ingericht. De klinkers van de wegen worden hergebruikt. De stoeptegels worden vervangen door sterkere kleine tegels (20 x 20 cm).
 • De 30-kilometerzone blijft en wordt als zodanig ingericht door meer snelheidsremmende maatregelen aan te brengen.
 • Er komt een verhoogd plateau op de kruising van de Burgemeester van Grotenhuisstraat-Burgemeester de van der Schuerenstraat.
 • Op de T-kruising bij de Burgemeester Moonenlaan met de Burgemeester van Grotenhuisstraat komt een inritconstructie (vergelijkbaar met de T-kruising bij de Burgemeester de van der Schuerenstraat met de Burgemeester Verwielstraat).
 • Parkeren op de weg aan twee kanten blijft.
 • De breedte van de weg blijft gelijk (6 meter).
 • Het tweerichtingsverkeer blijft.
 • De verlichting blijft hetzelfde.
 • Er worden twee bomen gekapt. De kastanjeboom in de Burgemeester de van der Schuerenstraat tegenover huisnummer 5 en de els in de Burgemeester van Grotenhuisstraat tegenover nummer 14. Uit onderzoek blijkt dat deze bomen onvoldoende restlevensduur hebben. De bomen worden vervangen door nieuwe bomen.

Reageren

Bij de keuze van het type bomen en de onderbeplanting betrekken wij u later. U mag uw voorkeur aangeven. De keuze met de meeste stemmen wordt dan opgenomen in het ontwerp.

Heeft u nog vragen en opmerkingen op het schetsontwerp, dan kunt u tot 22 april a.s. mailen naar de projectleider de heer Jos van Westerloo via: jvanwesterloo@waalwijk.nl . U kunt hem ook telefonisch bereiken van maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 16:30 uur op 0416 – 683456.

Te downloaden: