Herinrichting Besoyensestraat

Het ontwerp voor de herinrichting van de Besoyensestraat is definitief. De ontvangen inspraakreacties zijn grotendeels in het ontwerp verwerkt. In de bijlage vindt u de consultatienota zienswijzen waarin is aangegeven waarom reacties wel of niet hebben geleid tot een aanpassing in het ontwerp.

Bouwkundige vooropname
Vlak voor de start van de werkzaamheden wordt er door een externe partij telefonisch contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een bouwkundige vooropname. Uw woning wordt dan vastgelegd in beeld en geschrift. Deze ‘nulmeting’ dient als referentiepunt mocht er onverhoopt schade ontstaan.

Ontwerp
In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp.

Planning
We verwachten in het derde kwartaal van 2020 te kunnen starten met de werkzaamheden. We voeren het proces gefaseerd uit, zodat woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Zodra de exacte planning bekend is, informeren wij u.

Herinrichting Besoyensestraat
De aanleiding van de herinrichting is het verouderde riool dat vervangen moet worden. Er komt een hemelwaterriool onder de rijbaan te liggen. Dit is een gescheiden rioolsysteem waarbij schoon water rechtstreeks de natuur in gaat en vuil afvalwater het riool in gaat. Goed voor het milieu en het voorkomt tevens wateroverlast. Naast het vervangen van het riool brengen we ook verbeteringen aan bij onder andere de groenvoorziening, de verlichting, de parkeermogelijkheden en de bestrating.

Stap in onze WhatsApp!
Heeft u zich al aangemeld voor de speciale WhatsApp Besoyensestraat? Wij raden u aan om dit te doen. Dat werkt namelijk snel en gemakkelijk. Zo bent u direct op de hoogte van de laatste stand van zaken. Kijk hier voor meer informatie.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider Dennis van Boven. Hij is bereikbaar via dvanboven@waalwijk.nl of via 0416 - 68 34 56. Hij staat u graag te woord.