Hendrikus Chabotstraat en Henri Dunantstraat

Onderhoud Hendrikus Chabotstraat en Henri Dunantstraat
De gemeente Waalwijk gaat de Hendrikus Chabotstraat en de Henri Dunantstraat herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Inmiddels is het ontwerp definitief vastgesteld en zijn we begonnen met de uitvoering. 

Wat gaan we doen
Aanleiding voor de herinrichting is het verouderd riool dat vervangen moet worden in de Henri Dunantstraat. Vanwege de slechte staat van de verharding in de Henri Dunantstraat tussen de Oudestraat en het gele plateau worden hier ook alle beton-straatstenen van de weg, het trottoir en de parkeervakken vervangen. 
In de Hendrikus Chabotstraat wordt alleen het riool vervangen. De stenen in de weg worden hergebruikt. 

Planning
Het werk is opgedeeld in 3 fases om de overlast enigszins te verzachten.
•    Fase 1: Hendrikus Chabotstr; thv huisnr 5 tot 11 – Inmiddels dereed
•    Fase 2: Henri Dunantstr; vanaf de kruising Oudestraat tot huisnr 23 – Week 25 t/m 27. Week 25 t/m 29
•    Fase 3: Henri Dunantstr; vanaf huisnr 17 t/m kruising Hendrikus Chabotstr – Week 33 t/m 36

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bereikbaarheid
Woningen in het werkvak zullen veelal te voet bereikbaar blijven middels loopschot-ten. De parkeervakken in het werkvak zijn tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar.
De éénrichtingsstraat Hendrikus Chabot-straat thv het appartementencomplex zal tijdelijke twee richtingen worden gedurende de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden kunt u de container of PBM zak aanbieden aan de rand van het werkvak, dan zal de aannemer zorgen dat deze kan worden geleegd / opgehaald.

Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast.

Ontwerp
In de bijlage vindt u het definitief ontwerp.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo, via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoon-nummer (0416) 683 456.