Hendrikus Chabotstraat en Henri Dunantstraat

Onderhoud Hendrikus Chabotstraat en Henri Dunantstraat
De gemeente Waalwijk heeft plannen om de Hendrikus Chabotstraat en de Henri Dunantstraat her in te richten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Vanwege de slechte staat van de verharding in de Henri Dunantstraat tussen de Oudestraat en het gele plateau worden hier ook alle betonstraatstenen van de weg, het trottoir en de parkeervakken vervangen. Voor het verwijderen van het riool is het noodzakelijk om vijf (5) bomen te verwijderen. In het plan worden drie (3) nieuwe bomen geplant. In de Hendrikus Chabotstraat wordt alleen het riool vervangen. De stenen in de weg worden hergebruikt.

Ontwerp
In de bijlage vindt u het voorlopig ontwerp.

Inloopbijeenkomst
Wij nodigen u graag uit voor inloopbijeenkomst. Daar tonen wij het voorlopig ontwerp. Uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van vragen aan onze deskundigen. Namens de gemeente zijn Monica van der Lans (projectleider)  en Jos van Horssen (adviseur gebiedsgericht werken) aanwezig.

Dinsdag 20 november
19.00 uur – 20.30 uur
Buurtcentrum Sprang-driessen, Jeroen Boschstraat 1, Sprang-Capelle

Staan de plannen al vast?
Nee, de plannen staan nog niet vast. Na de inloopbijeenkomst maken we het ontwerp definitief en komt het ter inzage te liggen bij de informatiebalie van het stadhuis waarin eventuele inspraakreacties gegeven kunnen worden.

Planning
De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2019 uitgevoerd.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Monica van der Lans, via mvanderlans@waalwijk.nl of via telefoon-nummer (0416) 683 456.

Te downloaden: