Hendrikus Chabotstraat en Henri Dunantstraat

Onderhoud Hendrikus Chabotstraat en Henri Dunantstraat

De gemeente Waalwijk gaat de Hendrikus Chabotstraat en de Henri Dunantstraat herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Inmiddels is het ontwerp definitief vastgesteld en starten we in het voorjaar van dit jaar met de uitvoering. Ter voorbereiding worden donderdag 31 januari alvast 5 bomen in de Henri Dunantstraat verwijderd.

Wat gaan we doen
Aanleiding voor de herinrichting is het verouderd riool dat vervangen moet worden.  Vanwege de slechte staat van de verharding in de Henri Dunantstraat tussen de Oudestraat en het gele plateau worden hier ook alle betonstraatstenen van de weg, het trottoir en de parkeervakken vervangen.
Voor het verwijderen van het riool is het noodzakelijk om vijf (5) bomen te verwijderen. In het plan worden drie (3) nieuwe bomen geplant.
In de Hendrikus Chabotstraat wordt alleen het riool vervangen. De stenen in de weg worden hergebruikt.

Bereikbaarheid
Voor het verwijderen van de bomen is het nodig dat de auto’s tijdelijk elders in de staat worden geparkeerd. Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast.

Ontwerp
In de bijlage vindt u het definitief ontwerp.

Planning
De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2019 uitgevoerd.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo, via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoon-nummer (0416) 683 456.