Grotestraat-Oost, Groen van Prinstererlaan en Thorbeckelaan

Werk in uitvoering   |   Planning   |   Ontwerp   |   Veelgestelde vragen   |   Downloads

Werk in uitvoering

Zodra de werkzaamheden in uitvoering zijn zal hier regelmatig nieuwe informatie worden geplaatst.

Terug naar boven

Planning

Vanaf ca. maart tot en met december 2019. Zodra er een gedetailleerde planning van de aannemer bekend is zal deze toegevoegd worden.

Terug naar boven

Ontwerp

Grotestraat-Oost

Groen van Prinstererlaan

Thorbeckelaan 1/2

Thorbeckelaan 2/2

Terug naar boven

Veelgestelde vragen

Alreeds verstuurde Whatsapp berichten (van nieuw naar oud)

ma 28 jan. 2019

Inmiddels is de aannemer bekend die het werk aan de Grotestraat, Groen van Prinstererlaan en Thorbeckelaan gaat uitvoeren. Dit is firma van Wijlen te Sprang-Capelle. De laatste details voor de planning wordt nog met de nuts partijen (kabels en leidingen) afgestemd. Wij verwachten deze in week 10 te publiceren op de website.

Wat betreft communicatie blijft deze verzendlijst en de website www.waalwijk.nl/ggt actief. Er vinden 2 weken voor iedere fase een informatiebijeenkomst plaats. Één voor de bewoners en één voor de ondernemers. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging door de aannemer. Dit is opgeknipt per fases om zo ieders belang goed te kunnen afstemmen. Daarnaast komt er iedere week een inloopspreekuur op het werk voor al uw vragen.

do 8 nov. 2018

Op dit moment zijn wij gestart met de aanbesteding. Deze procedure loopt tot half januari. Het zal dus even rustig zijn met nieuwsberichten, maar zodra de aannemer bekend is kunnen wij u meer informeren over de planning en faseringen. De Whatsapp blijft de komende periode uiteraard gewoon beschikbaar voor uw vragen.

do 25 okt. 2018

Vanaf morgen zullen (in het kader van een afstudeerproject) bodemonderzoeken plaatsvinden bij enkele bomen in de Thorbeckelaan. Dit betreft een fictief opdracht om vanaf aanvraag tot aan rapportage te beoordelen. De resultaten hebben verder geen invloed op het project.

do 18 okt. 2018

Voor de bewoners van de Thorbeckelaan e.o. De ingekomen inspraakreacties zijn vastgesteld door het College en verwerkt in een consultatienota. Deze nota kunt u bekijken op de website www.waalwijk.nl/ggt onder het kopje 'Downloads'. In verband met de privacy zijn alle persoonlijke gegevens verwijderd.

Terug naar boven

Downloads