Grootschalige Opwek Duurzame Energie

Logo Duurzaam WaalwijkActueel

Het klimaat verandert en steeds vaker zien we de gevolgen daarvan. Denk aan extreme hitte, heftige regenval en droogte. Om te voorkomen dat de temperatuur verder stijgt, hebben Nederland en 194 andere landen klimaatafspraken gemaakt. In deze afspraken staat dat we onze CO­2-uitstoot sterk moeten verminderen vóór 2030. De gemeente Waalwijk heeft deze ambitie ook in haar visie Duurzaam Waalwijk 2030 staan.

Duurzame energie is energie van bronnen die nooit opraken (zoals zon, wind en water) én niet schadelijk zijn voor het milieu. Hiervoor heeft de gemeente een kadernota gemaakt. Daarin beschrijven we welke mogelijkheden er zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie met windturbines en zonnevelden. De volgende stap is onderzoeken wat de effecten van zonnevelden en windturbines zijn als het gaat om onder meer geluidhinder, slagschaduw, landschap en natuur.
Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie over de stappen die we de komende jaren gaan zetten en hoe we u daarbij als inwoner betrekken. 

Proces

Proces


Bekijk hier hoe het proces er uit ziet.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Overzicht met vragen en antwoorden kadernota.

Onderzoek naar milieueffecten

Onderzoek naar milieueffecten


Informatie over de m.e.r. procedure 

Downloads

Downloads


Belangrijke documenten.

De kadernota

De kadernota


Mogelijkheden en voorwaarden grootschalige opwek duurzame energie.

Nieuwsbrief en contact

Nieuwsbrief en contact


Meld je aan voor de nieuwsbrief of neem contact op.