Groenstraat

Reconstructie Groenstraat

Sinds enige tijd is een deel van de Groenstraat afgezet met een hekwerk. Deze afzetting is (nog steeds) noodzakelijk omdat er risico is op een wegverzakking door weggespoeld zand rondom de riolering. De komende tijd vindt er verder onderzoek plaats om de reparatie onder het wegdek uit te voeren. Daarnaast bekijkt de gemeente welke eventuele vervangende werkzaamheden meegenomen kunnen worden.

Oorzaak
Begin dit jaar is uit rioolinspecties gebleken dat er door een lekkage aan het riool veel zand in de rioolbuis is gestroomd. Het riool is inmiddels gerepareerd en het zand is uit het riool verwijderd. Omdat er zoveel zand rondom de rioolbuis is verdwenen, is er onder de rijbaan een holle ruimte ontstaan waardoor verzakking van de riolering en van de weg mogelijk is. Om deze reden is een deel van de straat afgezet voor verkeer.

Wat gaan we doen
De komende tijd gaan we onderzoeken waar de holle ruimtes precies zitten en hoe we deze het beste kunnen herstellen. Daarnaast bekijken we welke eventuele vervangende werkzaamheden er in de Groenstraat nog meer nodig zijn. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u hierover.

Planning
Hierover binnenkort meer.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Frank van Kuik. Hij is bereikbaar via fvankuik@waalwijk.nl of via 0416 – 683 456.